Hvem er MiljøLogistik?

MiljøLogistik er landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger.

Affaldshåndtering i hele landet

Hvad er jeres behov?

MiljøLogistiks kunder tilbydes affaldshåndtering, som omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter.

Sammen med vore kunder udvikler vi løsninger, der dækker de individuelle behov for optimering affaldsstrømene.

VORES HOLDNING

Kvalitet og miljø

MiljøLogistik har – som navnet også antyder – meget stort fokus på miljøet, men har samtidig en vision om, at være i front, når det gælder kvaliteten i de ydelser, vi tilbyder vores kunder.

MiljøLogistik udbyder miljørigtige og omkostningseffektive affaldsløsninger, som understøttes af et gensidigt fastlagt kvalitetsniveau i serviceydelserne. Dette kvalitetsniveau monitoreres og afstemmes på løbende opfølgningsmøder med den enkelte kunde.

MiljøLogistik er ISO-certificeret, ligesom de enkelte alliancepartnere også har egne ISO-certificeringer, som dokumenterer standarder for kvalitet og miljø.

MiljøLogistik aflæsser kun affald på godkendte modtageanlæg, og anvender i væsentligt omfang egen oparbejdning og afsætning af restprodukter.

Fleksible og forandringsvillige

Vores miljøpolitik

  • Vi vil være fleksible og forandringsvillige og prioritere, i samarbejde med vores kunder, at gennemføre bæredygtige affaldsløsninger med hensyn til vores fælles miljø
  • Vi forpligter os til, at forebygge miljøforurening
  • Vi sikrer, at alle biler overholder Euronormen, og har partikelfilter. Dette sker via leverandørbedømmelser hvert 3. år
  • Vi forpligter os til, at overholde gældende lovgivning, samt Code of Conduct
  • Vi vil rådgive vores kunder, så deres affaldshåndtering bliver bedst mulig,

Dette gør vi ved at:

  • Udelukkende aflæsning på godkendte modtageanlæg
  • Arbejde på at flytte affaldet opad i affaldshierakiet
  • Vi vil have miljøbevidste medarbejdere
  • Vi vil udarbejde affaldsregnskaber og andet relevant statistisk materiale til vores kunder, efter deres ønsker og behov
  • Vi kommunikerer med kunder og myndigheder.

landsdækkende service

Lokale alliancepartnere

MiljøLogistik er repræsenteret over hele landet. Gennem vore ejere og et netværk af lokale alliancepartnere er der aldrig langt til den nærmeste MiljøLogistik lokation. Samlet er vi repræsenteret på 20 lokationer fordelt over hele landet. Vore samarbejdspartnere arbejder efter et ensartet koncept, hvilket sikrer at alle kunder oplever den samme gode service i hele landet.

Kort over 20 alliancepartnere

Ansvarlig virksomhedsdrift

Code of conduct

MiljøLogistik A/S driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed..

Vores Code of Conduct indeholder etiske, sociale og miljømæssige retningslinjer som alle medarbejdere hos MiljøLogistik skal følge. Vi tilstræber desuden, at alle personer der handler på vegne af MiljøLogistik, samt leverandører og forretningspartnere, overholder retningslinjerne.

Hvis en medarbejder hos MiljøLogistik er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, skal han eller hun rådføre sig med ledelsen. Medarbejdere opfordres til at reagere med det samme, hvis de står i en situation, som er i strid med denne Code of Conduct.

Dette adfærdskodeks er udarbejdet, med en grundlæggende respekt for mennesker, miljø og samfund og har til formål, at udstikke principper som sikrer at MiljøLogistik er en god, ansvarlig verdensborger. Det er derfor såvel ledelsens som medarbejdernes ansvar, at retningslinjer og principper overholdes.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.