Restaffald

Restaffald ikon

Produktbeskrivelse

Restaffald køres til forbrændingsanlægget. Affaldet brændes sammen med dagrenovation ved ca. 1000 grader. Varmen fra forbrændingsprocessen bruges til at producerer energi, herunder fjernvarme og strøm.

Fra forbrændingen kommer der to restprodukter:

  • Slagger er aske og affaldsrester, som ikke er brændt helt ud. Slaggen indeholder også jern, men når den er sorteret fra, kan slaggen bruges som vejfyld.
  • Restprodukt fra røggasrensningen. Det er et hvidligt pulver, som består af kalk, tungmetaller, aske og andre partikler fra røgen. Flyveasken kan ikke genanvendes, og den deponeres derfor på miljøsikre anlæg i Norge eller Tyskland.

Jo renere affald vi brænder (dvs. uden elektronik, batterier, pvc osv.), jo renere slagge får vi og jo mindre restprodukt til deponering.

Ja tak til...

  • Brændbart affald mindre end 50 x 50 x 100 cm

Nej tak til...

  • Store mængder pap, plast eller træ, egnet til genanvendelse
  • Trykimprægneret træ
  • PVC
  • Farligt affald
  • Hårde hvidevarer
  • Jern & metal
  • Andre former for affald uegnet til forbrænding

sådan arbejder vi

Indsamlings- og servicekoncept

Restaffald indsamles med komprimatorbiler og ophalerbiler. Komprimatorbiler kører i faste ruter, hvor vi kommer minimum 2 gange pr. uge langt de fleste steder i landet. Vi kan tømme mini- og midicontainere fra 240 l – 10 m3 med komprimatorbilerne. Maxicontainere helt op til 36 m3 tømmes på anfordring med ophalerbiler og transporteres separat til aflæsningsstedet.

skraldespand til affald
affaldscontainer
container til affald

få vejledning og rådgivning

Vi tilpasser vores ydelse til din virksomhed

Vores produktkort er vejledende, og der henvises til din kommune for specifik information om sortering af affald i din kommune. MiljøLogistiks konsulenter står meget gerne til rådighed med yderligere rådgivning.

Få et tilbud i dag

Kontakt vores konsulenter, og få et tilbud på en affaldsløsning i dag.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.